Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Kursus i ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata

Forskeruddannelsesprogrammet i Klinisk Forskning har sammen med OPEN udviklet dette korte kursus i ”Ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata for seniorforskere på OUH/SDU”

Korrekt håndtering af forskningsdata er vigtig – fejl kan have store konsekvenser. Som seniorforsker er det vigtigt at være opdateret på gældende lovgivning og vide hvor man finder den nødvendige ekspertise og rådgivning, hvis man er i tvivl. Området er vigtigt - både for egen forskning og for vejledning.

Derfor har Forskeruddannelsesprogrammet i Klinisk Forskning sammen med OPEN udviklet dette korte kursus, som henvender sig til kolleger på OUH eller SDU, som laver klinisk forskning uden formel vejledning.

Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til:

  • Anmeldelser og lovgivningen i forhold til udførelse af forskningsprojekter
  • Håndtering af forskningsdata indenfor gældende lovgivningen
  • Hvordan forskningsdata kan opbevares og behandles under den gældende lovgivning på OUH/SDU
  • Nyeste forskningsredskaber/praksis på OUH/SDU

Her kan du læse mere om kurset samt finde information omkring tilmelding.


Redaktionen afsluttet: 25.02.2016