Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

OUHs frysehus lukkes i perioden 25. februar til 29. marts 2015

OUHs frysehus har brug for at lukke HELT for både ind- og udlevering af prøver i perioden onsdag i uge 9 til og med hele uge 13 (dvs. fra og med 25. februar til og med 29. marts). For OPEN biobanker betyder dette, at der ikke kan udtages prøver som opbevares i frysehuset, der kan dog fortsat indleveres prøver til biobankerne, da disse kan opbevares midlertidigt i lokale frysere.

Lukningen af frysehuset skyldes nødvendig reparation. Der er ikke planlagt yderligere nedlukninger efter denne nedlukning. Det skal understreges at prøverne vil forblive nedkølede som vanligt, det er blot adgangen til dem der ikke er mulig.

Nedlukningen gælder også adgangen til rummet med -135 graders fryserne.

Det er derfor VIGTIGT at alle afdelinger som har behov for at indlevere direkte til eller få udleveret direkte fra frysehuset, snarest får planlagt og bestilt deres ind- og udlevering, så der ikke opstår en flaskehals i frysehuset lige op til nedlukningen i uge 9.

Redaktionen afsluttet: 18.02.2015