Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Erik Holm-Petersen – ny datamanager med ansvar for brugerkontakt og applikationsudvikling

Erik Holm-Petersen er d. 1. februar ansat som ny datamanager i OPEN

Erik Holm-Petersen overtager ansvaret for udvikling og drift af OPENs applikationer og web-brugerflader, herunder strategisk systemudvikling, programmering, fejlfinding, performance-optimering, datasikkerhed, implementering, brugeroplæring og dokumentation. Desuden har Erik sammen med David ansvaret for change management for applikationsserveren. Erik står endvidere for kontakten til forskere, hvis behov stiller krav til applikationerne, mhp. brugerdreven udvikling af systemet.  

Erik Holm-Petersen har 25 års erfaring i it-branchen og har arbejdet med Oracles teknologier for en række firmaer indenfor sundhed, forsyning og regnskab. Erik har været med til at udvikle systemer "fra bunden" og også til at videreudvikle allerede eksisterende systemer.

Redaktionen afsluttet: 01.02.2011