Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny Ph.d. studerende ved OPEN

Ellen Boldrup Tingleff er tilknyttet OPEN som Ph.d.-studerende med projektet: ”Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry - Patient and relatives’ perceptions and perspectives on mechanical restraint in forensic psychiatry".

Ellen Boldrup Tingleff er uddannet BA og Kandidat i sygepleje og har de seneste år været ansat som lektor ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle.
Ellen blev indskrevet ved OPEN, Klinisk Institut den 1.1.2016 og forbliver, under PhD projektet, ansat ved UCL og er samtidig ansat ved Psykiatrisk afdeling Middelfart. Selve projektet har til formål at udvikle viden om der karakteriserer den mening retspsykiatriske patienter og pårørende tillægger deres opfattelser af situationer før, under og efter bæltefikseringer, og herudfra udvikle viden om, hvad der kan reducere antallet og varigheden af bæltefikseringer i retspsykiatrisk praksis. Hovedvejleder er Lise Hounsgaard, Professor ved OPEN, Klinisk Institut og Docent ved UCL. Projektvejleder er Frederik A. Gildberg, Postdoc ved IRS og Forskningskoordinator & Forskningsleder ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Metodevejleder er Stephen K. Bradley, Catherine McAuley School of Nursing and Midwifery, University College Cork.
Redaktionen afsluttet: 01.02.2016