Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Bevilling

To OPEN-forskere får bevillinger fra DFF

Projekter om vacciner og synshandicap har modtaget midler til klinisk og patientnær forskning

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt knap 200 mio. kr. til 62 nyskabende ideer inden for patientnær, klinisk og uafhængig forskning. Pengene er med til at starte uafhængige og forskerinitierede forsøg og studier på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse eller mulighed for ekstern finansiering, f.eks. fra fonde. 

Der er i alt indsendt 295 ansøgninger og uddelt forskningskroner til 62 projekter på hospitaler og universiteter i hele landet.

To forskere fra Forskningsenheden OPEN, Klinisk Institut, SDU har modtaget midler.

Providing BCG revaccination with the third dose of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine to improve female survival in Africa.

Før vacciner blev introduceret i lavindkomstlande undersøgte man ikke deres effekter på den samlede sygelighed og dødelighed, men kun om de beskyttede mod målsygdommen. Det har imidlertid vist sig, at vacciner kan træne immunsystemet mere bredt og i en kontekst med mange infektioner, så kan det have betydelige effekter.

Den levende BCG vaccine mod tuberkulose træner immunsystemet på gavnlig vis og reducerer dødeligheden langt mere end forventet ud fra beskyttelsen mod tuberkulose. Den ikke-levende vaccine mod difteri-stivkrampe-kighoste (DTP) beskytter mod alvorlige sygdomme, men er det til trods forbundet med højere pigedødelighed.

Vi vil gennemføre et lodtrækningsstudie i Guinea-Bissau blandt 6000 børn, for at teste hypotesen at en ekstra dosis BCG (BCG2) givet sammen med den tredje dosis DTP (DTP3) vaccine kan reducere dødsfald og indlæggelser med 25% mellem 3 og 12 måneder, en alder med meget høj sygelighed. 

 

AVID - Addressing Health and Socio-economic Disparities among Visually Impaired Individuals in Denmark

Personer med synshandicap, som begrænset synsevne og blindhed er ikke kun synsmæssigt udfordret, men er også samfundsmæssigt udsat og har et generelt dårligere helbred end seende. Undersøgelser har allerede fundet sammenhænge mellem synshandicap og dårlig livskvalitet, samt uligheder i uddannelsesniveau og indkomst sammenlignet med seende. 

Ved at udnytte de mange sundhedsregistre og den store mængde data vi har tilgængelig i Danmark, vil vi via et epidemiologisk, registerbaseret studie identificere områder med ulighed inden for fysisk og mental sundhed, samt socioøkonomiske faktorer i Danmark. Når disse uligheder og faktorer er afdækket, kan sundhedspersonalet sætte ind for at forebygge eller behandle langt tidligere.


Redaktionen afsluttet: 13.10.2023