Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

OPENs Postdoc modtager 300.000 kr. fra Lundbeckfonden

Mette Bliddal, Postdoc hos OPEN, har netop modtaget 300.000 kr. fra Lundbecks Pulje til Sundhedsfaglig Forskning.

Mette Bliddal modtager de 300.000 kr. til validering og videreudvikling af et co-morbiditetsindeks til anvendelse blandt fødende og nybagte mødre.

Selvom alvorlig sygdom og dødelighed blandt kvinder i forbindelse med graviditet og barsel er meget sjælden i Danmark, bør vi gøre alt for at undgå ethvert tilfælde. Når man studerer mulige årsager til alvorlig sygdom eller død blandt nybagte mødre, er det derfor vigtigt at kunne tage højde for andre faktorer, der kan påvirke kvindens helbred og dermed hendes risiko for sygdom og død. Forskere i USA har derfor udviklet et indeks, som med en enkelt score opsummerer sygdomsbyrden hos den enkelte kvinde og som desuden kan anvende til at identificere markører, der kan forudsige en eventuel øget risiko for alvorlige sygdomme eller øget dødelighed blandt mødre i tiden efter fødslen. Indekset er indtil nu kun valideret på en høj-selekteret gruppe af kvinder.

Midlerne fra Lundbeck skal gå til at validere og videreudvikle ovennævnte co-morbiditetsindeks på hele den danske befolkning af mødre, som har født i perioden mellem 2000-2014 ved hjælp af data fra de danske sundhedsregistre. Et vel-valideret co-morbiditetsindeks til obstetrisk patienter vil kunne anvendes 1) klinisk, til at identificere kvinder, som har en høj obstetrisk risiko, og som dermed bør visiteres til den rette obstetriske hjælp, og 2) som et redskab til at kontrollere for anden sygelighed, når man ønsker at undersøge årsagssammenhænge i folkesundhedsstudier.

Projektet laves i samarbejde med lektor Anton Pottegård, Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU, adjunkt Sören Möller, OPEN, samt læge Christina Vinter, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling.

Læs mere om projektet her.

Redaktionen afsluttet: 06.12.2016