Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ansøg om støtte til biobank

Støtte til oprettelse af biobanker til fremtidig forskning – Ansøgninger modtages senest 31. marts 2015

Med baggrund i OUHs forskningsstrategi og OPENs rolle som facilitator for den kliniske forskning på OUH og Klinisk Institut, åbnes hermed for 4. ansøgningsrunde om økonomisk støtte til laboratorieudgifter ved oprettelse af biobanker til uvis fremtidig forskning1 som berigning af nye eller eksisterende OPEN-projekter. OPEN kan ansøges om 50 % af udgiften, dog maksimalt DKK 100.000.

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Biobanken indeholder/vil indeholde biologisk materiale, som ikke analyseres i det aktuelle forskningsprojekt
 • Projektet har potentiale som beriget kohorte2 med nye samarbejdspartnere under anvendelse af biobanken
 • Biobanken og projektet er/bliver et OPEN projekt
 • Biobanken er oprettet/oprettes efter 1. september 2014, og der er ikke tidligere søgt om økonomisk støtte fra OPEN til biobanken

Ansøgninger for projekter, som ikke allerede er OPEN-projekter, skal indeholde:

 • Mail med emnet: Støtte til oprettelse af biobank til fremtidig forskning
 • OPEN ansøgningsskema  
 • Lægmandsresumé
 • Projektbeskrivelse/protokol, hvoraf oprettelsen af biobank til uvis fremtidig forskning fremgår
 • Budget med information om øvrige fondsansøgninger/bevillinger
 • Ansøgers CV
 • Relevante tilladelser/godkendelser fra Datatilsynet under den regionale paraplyanmeldelse samt fra Etisk Komite, hvis indsamlingen sker i tilknytning til et konkret projekt og godkendelser allerede forefindes
 • Kontrakt med Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) om prøveindsamling, hvis denne allerede forefindes

Ansøgninger fra allerede eksisterende OPEN-projekter skal indeholde: 

 • Mail med emnet: Støtte til oprettelse af biobank til fremtidig forskning OP_XX (OP_XX numret findes på den underskrevne licensaftale)
 • Opdateret budget med information om øvrige fondsansøgninger/bevillinger
 • Opdateret projektbeskrivelse/protokol, hvis denne har ændret sig
 • Nye tilladelser/godkendelser fra Etisk Komité og Datatilsynet, hvis der er søgt om fx forlængelse eller lavet tillæg til de oprindelige

Ansøgningen sendes pr. mail til open@rsyd.dk  senest d. 31. marts 2015

Download opslaget som pdf-fil

Fodnoter
1Biobank som oprettes uafhængigt af et forskningsprojekt og indsamler/gemmer biologisk materiale med henblik på fremtidig endnu ikke defineret forskning indenfor et overordnet sygdomsområde. Eller en biobank som oprettes i forbindelse med et planlagt/igangværende forskningsprojekt, hvor dele af det indsamlede biologiske materiale ikke analyseres i projektet, men indsamles/gemmes med henblik på fremtidig endnu ikke defineret forskning inden for det overordnede sygdomsområde.
2Et klinisk studie, som søger eller er åben overfor nye videnskabelige samarbejdspartnere, hvorved nye videnskabelige spørgsmål kan blive besvaret på den samme gruppe af patienter/forsøgspersoner.

Redaktionen afsluttet: 21.01.2015