Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

300.000 rør i biobanken

OPENs biobank indeholder nu mere end 300.000 rør... med ønsket om flere!

OPEN blev indviet i efteråret 2008, som en del af OUHs daværende forskningsstrategi, og nu 5 år senere er OPEN vokset betydeligt i flere henseende. Således indeholder OPENs biobank nu mere end 300.000 rør fra en lang række forskningsprojekter i Region Syddanmark, - der findes biologisk materiale fra mere end 12.000 individer! OPEN konceptet går i alt sin enkelthed ud på, at fremme samarbejdet mellem såvel regionale, nationale og internationale forskere og derved generere ny viden inden for sundhedsforskningen, dette gøres bl.a. ved, at de enkelte projekter omtales på OPENs hjemmeside, så andre forskere har mulighed for at læse om dem og komme med nye ideer til, hvordan brugen af såvel data som biologisk materiale kan besvare nye forskningsspørgsmål, som ikke oprindeligt var tænkt ind i projektet, listen over projekter findes på OPENs hjemmeside.

Ud over at støtte op omkring oprettelsen af forskningsbiobanker, yder OPEN også en række andre services: Stiller databasestruktur til rådighed til håndtering af kliniske data og spørgeskemadata, web-randomisering af patienter, støtte til registerforskning, autorisation til Danmaks Statistik samt vejledning af forsker. Læs mere om OPENs faciliteter her.

OPEN arbejder pt. på ikke kun at kunne støtte forskningsbiobankerne med håndtering, databasefaciliteter til registrering samt opbevaring, men også økonomisk. Opslaget vil blive annonceret i den nærmeste fremtid via Regionens og OUHs Intranet samt NEWS fra Klinisk Institut.

Redaktionen afsluttet: 29.05.2013