Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Bioanalytiker tilknyttet OPEN

Mette Møller Andreasen ansat

Mette Møller Andreasen er uddannet bioanalytiker fra Roskilde Amtsygehus i 1994 og har arbejdet på Klinisk Biokemisk Afdeling i Roskilde indtil 2001, afbrudt af en toårig periode som forskningslaborant på DTU. Herefter kom Mette til OUH, Middelfart Sygehus, hvor hun arbejdede indtil 2007. Fra 2007 indtil ansættelse på OPEN arbejdede Mette som Applikationsspecialist ved Siemens Healthcare Diagnostics med hæmatologi, blodgas og koagulation som fagområder.

Mette er organisatorisk indplaceret i Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik og har i samarbejde med afdelingens Projektorganisation ansvaret for håndtering af OPEN-projekter placeret i afdelingen.

Redaktionen afsluttet: 20.01.2010