Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Ny lektor i epidemiologi hos OPEN

Ane Bærent Fisker er tilknyttet OPEN som lektor i Epidemiologi pr. 15. maj 2016.

Ane Bærent Fisker er læge fra Århus Universitet 2007 og ph.d. i medicin fra Århus Universitet i 2011. Ane forsker i ”real-life” effekten af sundhedsinterventioner til børn i lavindkomstlade; dvs., den effekt interventionerne har på generel dødelighed og sygelighed, og ikke udelukkende den effekt der er begrænset til målsygdommen. Ane har gentagne gange påvist, at interventioner ikke altid virker som antaget – interventionerne kan interagere med hinanden, det kan give uventede effekter, og de kan være forskellige for drenge og piger.

Ane har været tilknyttet Bandim Health Project, Statens Serum Institut siden et prægraduat forskningsår i 2004 . Hendes forskning tager udgangspunkt i Bandim Health Projects demografiske overvågningssystem i Guinea-Bissau, men omfatter også samarbejde med demografiske overvågningsstationer i andre lavindkomstlande. Ved Bandim Health Project i Guinea-Bissau er Ane ansvarlig for den demografiske overvågning af 182 landsby klynger fordelt over hele landet. Indenfor denne platform implementerer hun i samarbejde med andre forskere, ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende randomiserede studier af ændrede vaccinations programmer.

Læs mere om Ane fisker her.

Redaktionen afsluttet: 14.10.2016