Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Læge og seniorforsker på Statens Seruminstitut og lektor ved OPEN, SDU, Ane B. Fisker modtager Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2018

Ane B. FIsker vil revolutionere lægevidenskabens syn på effekten af vacciner og vitamin-tilskud til børn i lavindkomstlande.

Hendes forskning viser blandt andet, at WHO’s anbefaling om at give A vitamin sammen med vacciner ikke har den formodede gavnlige effekt på dødeligheden, og studiet er en af de væsentligste årsager til, at verden netop nu diskuterer, om anbefalingen helt skal fjernes.Derfor modtager den 39-årige læge og seniorforsker, Ane B. Fisker, onsdag aften Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2018.

Mange sundhedspolitikker bygger på antagelser om effekter fremfor reelle data. Vores forskning har vist, at det er utilstrækkeligt. Ved at teste antagelserne i virkelighedens verden har vi fx kunnet se, at børnevacciner påvirker den generelle sundhed langt mere, end man havde formodet , de påvirker også risikoen for mange andre sygdomme. Vi har desuden observeret, at deres effekt afhænger af mange andre faktorer, såsom barnets køn, og om det samtidigt får andre interventioner fx A-vitamin. Det har givet os ny viden om både vacciner, vitaminer og immunforsvaret, som kan få vidtrækkende konsekvenser, siger Ane B. Fisker.

Ane forsker i implementeringen og effekten af eksempelvis vacciner og A-vitamin-tilskud i lavindkomstlande, og hun undersøger bl.a. deres effekt på dødelighed og sygelighed. Ane startede sin forskerkarriere i studietiden med et forskningsår ved Bandim Health Project i Guinea-Bissau.

Siden har hun koordineret et stort studie af tidlig mæslingevaccine i Guinea-Bissau og Burkina Faso og samarbejdet med vigtige institutioner som London School of Hygiene and Tropical Medicine og Johns Hopkins University. Ane har undervejs taget en ph.d. i Health Sciences på Aarhus Universitet, og hendes arbejde forventes indenfor de næste år at munde ud i en doktordisputats.

Forskning der gør en forskel

Anes erfaring, evner og ambitioner placerer hende i en unik position til at vurdere effekten af nye vaccinationstiltag:

Ane har evnen til at udfordre etablerede dogmer  og ikke mindst viljen og modet til at undersøge, om vacciner og sundhedsanbefalinger rent faktisk har de formodede effekter. Anes forskning gør en tydelig forskel, fordi den viser, hvordan vi kan tage fundamentalt fejl og er nødt til at se på vores sundhedsinterventioner med helt nye øjne, siger Kim Krogsgaard, leder af prisuddelinger i Lundbeckfonden.

Med prisen følger 300.000 kr.
Redaktionen afsluttet: 08.11.2018