Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

500.000 prøver i OPEN biobanken

OPEN biobanken er vokset støt siden den spæde start i 2008 og har nu rundet en halv million prøverør. Det biologiske materiale opbevares fortrinsvist i OUHs frysehus og alt registreres i OPENs database OPEN Projects.

Størstedelen af det biologiske materiale i OPEN biobanken indsamles i forbindelse med udførslen af et konkret forskningsprojekt på en af OUHs afdelinger, men meget indsamles og opbevares også med henblik på fremtidig forskning, dette gør sig fx gældende for Odense Børnekohorte (OBK), som alene står for ca. 200.000 af de 500.000 prøver. De fremtidige biobanker bliver etableret i forventningen om, at nye analysemetoder på sigt kan genere ny viden på det allerede indsamlede biologiske materiale og hermed være til gavn for patientbehandlingen.

500.000 rør er et kæmpe forskningspotentiale for OUH. Dette kunne ikke være sket uden et exceptionelt samarbejde med projektbioanalytikerne på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), som har været med lige fra starten. Ud over at træffe de konkrete aftaler omkring projekthåndteringen i forhold til det biologiske materiale, udfører projektbioanalytikerne også selve den fysiske håndtering med registrering, præparering og frysning af prøverne. Desuden er projektbioanalytikerne nøglepersoner ved udviklingen af selve OPEN Projects databasen.

Overraskelsesbesøg på KBF i anledningen af prøverør nr. 500.000

Fra venstre mod højre, bagerst: Harald Hammershøi, Mathias Rabæk Christiansen, Lars Søgaard, Torben Barington, David Hass og Erik Holm-Petersen
Forrest: Katrine Rubin, Peter Bjødstrup Jensen, Janni Brødbæk, Projektbioanalytikere: Anette Tyrsted Mikkelsen og Mette Møller Andreasen

Som en del af synliggørelsen, af det biologiske materiale forskerne har indsamlet og gemmer i OPEN biobanken, har OPEN etableret et samarbejde med Det Nationale Biobankregister. I løbet af 2017 vil det således blive muligt at fremsøge information om, hvilke typer prøver der ligger i OPENs biobanker via registret. Allerede nu kan alle dog besøge OPENs hjemmeside med projektbeskrivelser for at danne sig et indtryk af, hvilket biologisk materiale der foreligger og evt. kan danne grobund for nye forskningssamarbejder.

Besøg desuden OPENs forskerstøtteenhed eller OPENs forskningsenhed for at se hvilke faciliteter OPEN ellers kan tilbyde samarbejde omkring, fx randomisering af patienter, adgang til registerdata og generel forskningsrådgivning.

OPEN – Supports your research!

Redaktionen afsluttet: 02.02.2017