Skip to main content

Peter Simonsen

Professor
Institut for Kulturvidenskaber

Telefon: +45 6550 3409
Email: petsim@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/petsim

Peter Simonsen er professor i europæisk litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber. Hans tidlige forskning handlede om aldringen betydning for en kreativ digters værk. På det seneste har han udvidet interessen til at dække fremstillinger af aldring og alderdom i samtidig skandinaviske og anglofone skønlitteraturer, bl.a. inklusiv de litterære karakterers sundhedsstatus i tværdisciplinære projekter med sundhedsvidenskaberne. Fremtidige forskningsinteresser inkluderer den praktiske anvendelse af skønlitteratur i sundhedsfremme og sundhedsuddannelse, særligt i forhold til ældre mennesker.