Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Coworking i danske landdistrikter - Internationale erfaringer og to danske case-studier

Coworking er et fænomen, der har fået stor international bevågenhed, og der er opstået en international Coworking bevægelse omkring de fem kerneværdier: fællesskab, åbenhed, samarbejde, bæredygtighed og tilgængelighed. På verdensplan er der sket over en fordobling af Coworking steder som medlemmer af denne bevægelse fra 3.400 i 2013 til 7.800 i 2015. Coworking steder handler således som udgangspunkt om meget mere en blot det praktiske i at deles om udgifterne til kontorfaciliteter, men også om fællesskab, samarbejde og netværk.

Fænomenet afspejler et arbejdsmarkedet under stærk forandring imod mere freelance, projektarbejde og iværksætteri. Internettet og de nye IT-teknologier er i høj grad drivende for denne udvikling. CLF har med udgangspunkt i to konkrete eksempler ”Cowork Klitmøller” og ”Bright Park Bornholm” undersøgt, om ideen om Coworking også kan være en udviklingsvej i forhold til de danske landdistrikter.

Vores analyse viser, at Coworking steder måske er endnu mere relevante i landdistriktsområderne end i de store byer. Det er her, vi typisk finder mange enkeltmandsvirksomheder og iværksættere, hvor der er brug for netværk, vidensdeling og inspiration. Internettet og den teknologiske udvikling betyder også, at den fysiske nærhed til metropolerne ikke nødvendigvis er så vigtig i forhold til netværk og samarbejde.

Der er en række forhold, der er vigtige for at disse arbejdsfællesskaber fungerer i praksis. Man skal over en kritisk masse, så brugerne oplever et fællesskab, og at der skabes dynamiske og inspirerende miljøer. Der skal være en god lokal opbakning, der støtter op om de forretnings- og udviklingsmuligheder, der opstår.

I udviklingen af Coworking steder er det således vigtigt, at man ikke kun fokuserer på de fysiske rammer, men nok så vigtigt, at der skabes en god organisering og medejerskab blandt brugerne. Og at der dermed skabes en sammenhængende fortælling om stedet, og hvilke værdier, muligheder og potentialer der knytter sig hertil.

Link til hele rapporten (CLF Report 58)


Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 01.06.2017