Skip to main content

Strategi

Center for Landdistriktsforskning (CLF) er et nationalt samfundsvidenskabeligt forskningscenter integreret i Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet.

 

Centret indgår i en tæt idé- og erfaringsudveksling med interessenter – herunder myndigheder – i landdistrikter og samarbejder med nationale og internationale forsknings- og udviklingsmiljøer. 

 

CLF’s bestyrelse består af repræsentanter fra dekanatet på SDU, forskningsverdenen, den kommunale sektor, den regionale sektor, en landdistriktsorganisation samt en repræsentant fra centrets medarbejdere.  Bestyrelsens opgave er at bidrage til at sikre den forsatte udvikling af centeret og den samfundsmæssige relevans af centerets forskning. 


Medarbejderne i CLF har en stor aktie i uddannelsen i kultursociologi på SDU i Esbjerg med et årligt optag på ca. 80 studerende og for en toning af uddannelsen i retning af landdistriktsområdet. Mange af vores kandidater indgår i praktik hos kommuner og andre aktører og får efterfølgende job i kommuner og regioner.

Vision

  • CLF er en anerkendt og stærk profil inden for landdistriktsforskning nationalt og internationalt. 

  • CLF vil som tværvidenskabeligt forskningscenter samarbejde bredt med andre stærke fagmiljøer om at belyse komplekse problemstillinger.

  • CLF vil samarbejde tæt med en bred vifte af aktører i landdistrikterne om forskning og projektudvikling.

  • CLF's forskningsresultater skal kunne anvendes i praksis til gavn for mennesker, der bor og arbejder i landdistrikterne. 

  • CLF bidrager til at uddanne kandidater med viden om landdistriktssociologi, som er relevant både for offentlige og private arbejdspladser inden for landdistriktsområdet. 

 Hovedtemaer CLF

Indsatsområdet

Under overskriften Det "Gode Liv" på Landet? Har vi i centeret følgende indsatsområder - se strategiplanen:

Læs CLFs strategiplan 2019-2023

 

Center for Landdistriktsforskning (CLF) er et universitetscenter ved Syddansk Universitet i Esbjerg, og Strategi for 2019 - 2023 præsenterer kort de temaer, centret vil fokusere på i den femårige periode. Formålet med strategien er at skabe et dybdegående og multidisciplinært vidensgrundlag for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne set fra et lokalt perspektiv under overskriften "Det gode liv på landet?"