Skip to main content

Om CLF

  • CLF er et nationalt, tværvidenskabeligt forskningscenter under Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet. 
  • CLF har en bestyrelse, hvis opgave er at bidrage til at sikre den fortsatte udvikling af centret og den samfundsmæssige relevans af centrets forskning. Bestyrelsen består af repræsentanter fra dekanatet på SDU, forskningsverdenen, den kommunale sektor, den regionale sektor samt en repræsentant for centrets medarbejdere. 
  • CLFs organisatoriske placering giver mulighed for at sammensætte forskerteams, som matcher de enkelte forskningsopgaver, samtidig med at den enkelte medarbejder bevarer den faglige tilknytning til sit eget fagmiljø. 
  • CLF prioriterer partnerskaber og strategisk samarbejde med kommuner, regioner, organisationer, lokalt erhvervsliv og andre lokale aktører højt for at sikre forskningens relevans i praksis. 
  • CLF arbejder for at få størst mulig værdi ud af midlerne til landdistriktsforskning fra private fonde såvel som offentlige instanser og for en langsigtet opbygning af kompetencer inden for CLFs strategiske forskningsområde. 
  • Center for Landdistriktsforskning ledes af professor Egon Bjørnshave Noe.
    E-mail: enoe@sam.sdu.dk

Ledelse og administration

Strategiplan 2019-2023