Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny rapport: Urbanisering, uddannelse og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside opnår “61 procent af 2015-ungdomsårgangen en videregående uddannelse, mens 27 procent opnår en uddannelse på kandidatniveau”. De videregående uddannelser er i Danmark stærkt centraliserede og tiltrækker de unge i den allermest mobile del af livet

Af Urbanisering, uddannelse og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg, 28-07-2020

Rapporten belyser på den baggrund:

  1.  I hvilken udstrækning kan den geografiske mobilitet forklares med flytninger relateret til uddannelse?
  2. I hvilket omfang vil en decentralisering af de videregående uddannelser kunne påvirke den langsigtede befolkningsudvikling?

Spørgsmålene søges besvaret ved hjælp af tre scenarier frem mod år 2039.

Det første scenarie, grundforløbet, forudsætter, at såvel flyttemønstret som fødsels- og dødelighedsraterne fra 2019 fortsætter uændret i perioden.

Scenarie 2 gentager beregningerne, men neutraliserer de videregående uddannelsers tiltrækningskræft for at belyse deres betydning for urbaniseringen.

Endelig analyserer senarie 3 ud fra mere realistiske forudsætninger de potentielle konsekvenser af en udvidelse af studenteroptaget i Esbjerg.

En sammenligning af grundforløbet med de to øvrige scenarier viser, at de videregående uddannelser generelt er en meget stærk drivkraft bag urbaniseringen. Det er derfor heller ikke overraskende, at en udvidelse af studenteroptaget i Esbjerg ville have væsentlig indflydelse på kommunens langsigtede befolkningsudvikling.

Læs rapporten på CLFs hjemmeside 

Redaktionen afsluttet: 28.07.2020