Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Pressemeddelelse: Samarbejder de på landet?

I en netop udgivet rapport er der sat fokus på 6 lokalområder i forskellige landdistriktsområder i Danmark, med henblik på at blive klogere på hvordan der samarbejdes og hvorledes menighedsråd kan indgå i dette samarbejde

Kirken er en af de sidste institutioner, der er tilbage på landet, og derfor har et samarbejde mellem Kirken på Landet under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Center for Landdistriktsforskning sat sig for at undersøge, hvilken rolle menighedsrådene kan spille i det lokale samarbejde på landet. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af rapporten:

Kirken på landet – Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde"

"Kirken på landet - Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde" (i pdf)

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 6 caseområder, der er valgt ud fra, at der etableret en eller anden form for samarbejde, hvor menighedsrådet indgår. Resultaterne heraf viser, at

  • Der er en høj grad af diversitet i den lokale organisering - Lokale, historiske og kulturelle faktorer spiller ind i forhold til hvordan samarbejdet koordineres.
  • Nogle lokalsamfund er meget dynamiske og handlekraftige - Særligt tre lokalområder i denne undersøgelse er dynamiske i deres organisering og fremstår med et fælles fokus på lokalområdets udvikling.
  • Fysiske faciliteter og fælles arrangementer - Gode fysiske rammer som alle har adgang til er vigtige for at opnå samarbejde omkring de fælles aktiviteter. Det at skabe gode fysiske rammer er i sig selv en meget vigtig katalysator for det lokale samarbejde.
  • Menighedsrådets rolle varierer fra passiv støttende til aktiv initiativtager - Alle seks menighedsråd er opmærksomme på at åbne kirken op mod lokalbefolkningens hverdagsliv, ved fx at lægge sociale og kirkelige aktiviteter i forbindelse med andre lokale arrangementer.
  • Menighedsrådene er positive og åbner op – Alle 6 menighedsråd er åbne overfor, at andre kan lave sociale aktiviteter i deres lokaler, og de byder ind med aktiviteter i forbindelse med lokalsamfundets øvrige arrangementer og rykker gerne ud i naturen, på markedspladsen, i ølteltet m.m.
  • Samarbejdet skaber kontakt til flere – Når menighedsrådet deltager i det tværgående samarbejde lokalt, skabes der kontakt til flere grupper af borgere Menighedsrådsarbejdet bliver mere synligt for den øvrige del af lokalområdet, og det ser ud til at gøre det nemmere at involvere nye frivillige.
  • Udviklingspotentiale, kompleksitet og udfordringer - Tværgående samarbejde er komplekst og udfordrer både foreninger og enkeltpersoners positionering i lokalsamfundet. Interne uenigheder kan besværliggøre samarbejde og stå i vejen for den lokale handlekraft. Der er meget at vinde ved, at menighedsråd indgår i det lokale samarbejde, men det er vigtigt at tage udgangspunkt i den lokale kultur

Vi håber, at denne rapport kan være til inspiration både for de lokale menighedsråd og for alle lokale foreninger, der er engageret i udviklingen af deres lokalområde.

Med venlig hilsen
Hasse Neldeberg Jørgensen – projektleder Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Helle Rotbøll Randløv, Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen – Center for Landdistriktsforskning

 

Redaktionen afsluttet: 05.11.2018