Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Kommunikationsstrategier for danske småøer

Småøernes evne til at skabe en sammenhængende fortælling om sig selv har meget stor betydning for øernes vitatiltet og udvikling. Ikke kun i forhold til at tiltrække turister og at afsætte de mange spændende lokalt producerede produkter, men også i høj grad i forhold til at tiltrække og fastholde beboere

At øen er et godt sted at bo og virke, er en forudsætning for de andre aspekter.

Denne rapport fokuserer på udviklingen af kommunikationsstrategier på små og mellemstore øer i Danmark med henblik på at opnå en bedre forståelse af, hvordan kommunikation omkring stedets værdier og identitet kan understøtte ’branding’ af stedet.

Undersøgelsen bygger på en infomediaanalyse og dyberegående interviews i relation til 8 udvalgte øer.

’Brandets’ sammenhængskraft er afhængig af, at forståelse af de værdier og identitet, der knyttes til stedet, deles af lokalområdets aktører eftersom de fleste af disse indgår i denne kommunikation om stedet. En organisering af den strategiske kommunikation skal derfor fokusere på, hvem der er ansvarlig for at kommunikere, identificere målgrupperne og tilpasse kommunikationen hertil.

Rapporten er forfattet af Chris Horbel, Egon B. Noe, Helle Rotbøll Randløv og Eva Mærsk. Læs hele rapporten (CLF Report 68)
 

Redaktionen afsluttet: 04.09.2018