Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Når unge uddannelsessøgende flytter

Rapporten undersøger en række aspekter relateret til unges valg af mellemlange videregående uddannelser i vest (Esbjerg) og øst (København). Hertil er anvendt en spørgeskemaundersøgelse

Via en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på sammenlignelige, mellemlange videregående uddannelser i Esbjerg og København søger rapporten at besvare det overordnede spørgsmål:

’Når man tager af sted til uddannelser i Vestdanmark eller i Østdanmark, får man så en bedre eller en dårligere opfattelse af det at studere i Vestdanmark/i Østdanmark, end man havde i forvejen?’

Derudover ses bl.a. på motiver bag uddannelsesvalg, og hvordan de studerende opfatter deres respektive studiebyer, deres sociale netværk, deres faglige trivsel samt adgangen til studiejob og praktik.

Desuden undersøges de studerendes tanker angående fremtidigt job i de respektive studiebyer.

Kontaktpersoner: Jens Fyhn Lykke Sørensen og Annette Aagaard Thuesen

Læs hele rapporten (CLF Report 59)

Redaktionen afsluttet: 22.05.2017