Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet

Dette projekt skal omfatte en spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge det lokale demokrati og udviklingstiltag i lokalråd og deres samspil med kommunerne

Formålet med projektet er at undersøge lokalrådsdemokratiet og udviklingsmulighederne på det subkommunale niveau i landdistrikterne i Danmark med et specifikt fokus på forholdet mellem kommune og lokalråd.

 

En vellykket lokalrådsorganisering er vigtig, idet den kan være med til at sikre, at borgere føler sig hørt og har adgang til at gøre deres indflydelse gældende i det nære lokalmiljø. Samtidig kan en vellykket lokalrådsstruktur betyde, at der skabes rum til og engagement for at ’sætte i værk’ i lokalsamfundet til fremme af den lokale udvikling.

 

Projektet ønsker overordnet set at svare på forskningsspørgsmålet: Hvilken demokratisk og udviklingsmæssig rolle spiller lokalrådene i danske kommuner?

 

Der gennemføres et aktuelt tværsnitsstudie i form af en spørgeskemaundersøgelse til alle lokalråd og lokalrådslignende organiseringer i de danske kommuner.  Herudover laves et grundigt litteratur-review af den internationale forskningslitteratur, ligesom der inddrages case-eksempler fra andre lande.

 

Samlet skal projektet virke ind i det aktuelle arbejde, der pågår i mange lokalsamfund og kommuner, med at finde den mest optimale organisering både lokalt og med hensyn til forholdet mellem kommune og lokalsamfund.

 

Undersøgelsen vil ende ud i et inspirationskatalog for den mest optimale organisering på det subkommunale niveau, en række korte videoer og debatartikler, der formidler undersøgelsens resultater, samt undervisningslektioner/oplæg og videnskabelige artikler i internationale forskningstidsskrifter.

 

Projektperioden løber fra august 2019 til december 2021.

 

Bevillingen, som udgør en halv million, er finansieret af Landdistriktspuljens Forsknings- og informationsmidler.

 

Kontaktpersoner på projektet er lektor Annette Aagaard Thuesen og lektor Klaus Levinsen.

 

Læs rapporten og inspirationskataloget

 

Projektet er endt ud i en rapport og et inspirationskatalog. Læs dem her:

 

Video fra projektet

 

 

Redaktionen afsluttet: 30.08.2019