Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny rapport om landboturisme og innovation

Rapporten sammenfatter resultaterne af en undersøgelse af den turisme, der dels knytter sig direkte til landbruget, ofte omtalt som bondegårdsferie, og dels det der går under begrebet landboturisme, og som omfatter bed & breakfast udbydere i landdistrikter.

Undersøgelsen er gennemført ved Center for Landdistriktsforskning efter aftale med FødevareErhverv, som har ønsket at få belyst mulighederne for innovation i turismen på landet ud fra en formodning om, at der stadig findes mange økonomiske, logistiske og planlægningsmæssige barrierer for dem, der ønsker at udvikle turismeprodukter i de danske landdistrikter uden for de traditionelle turistområder.

Læs rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 15.03.2011