Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

LAG’ernes erhvervsudviklingstilgang og LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne

Rapporten undersøger ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder LAG’ernes bidrag til erhvervsudvikling og beskæftigelse i landdistrikterne

Denne rapport belyser, hvorledes lokale aktionsgrupper (LAG’er) siden 2007 har bidraget til at skabe nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene i landdistrikterne. Rapporten bygger dels på interviews med LAG-formænd og koordinatorer, dels på statistiske analyser.

Jobskabelsen er siden finanskrisen blevet tillagt større vægt end tidligere. Rapporten behandler på den baggrund LAG’ernes stadig mere betydende rolle inden for erhvervsfremme, herunder samspillet med andre aktører på feltet.

I forlængelse heraf analyseres de beskæftigelsesmæssige effekter på kommunalt niveau.

Baseret på en nærmere analyse af 106 projektansøgninger belyses hvorledes disse effekter hænger sammen med udnyttelsen lokale ressourcer samt samarbejde med såvel lokale som eksterne parter.

Læs hele rapporten

Kontaktperson: Villy Søgaard og Annette Aagaard Thuesen

 

Debat i medierne om rapporten:

Metoder og politik  - Replik af Villy Søgaard bragt i Jydske Vestkysten (2/6-2017)

Forhånet forsker udfordrer minister - Jydske Vestkysten (1/6-2017) 

Støtten til landdistrikterne skal beskæres - TV MIDTVEST (30/5-2017)

Minister: det går godt alle steder i Danmark - Jydske Vestkysten (30/5-2017)

Kortsigtet at skære i vækstmidler - Jydske Vestkysten (30/5-2017)

Minister: det går godt alle steder i Danmark - Fyns.dk (30/5-2017)

Det skal du vide om LAG - Jydske Vestkysten (29/5-2017)

Ny rapport: 2400 job skabt med landdistrikt-millioner - Jydske Vestkysten (28/5-2017)

 

Redaktionen afsluttet: 24.05.2017