Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug

Ejerskifter, finansiering og robusthed!

Med henblik på at diskutere disse spørgsmål blev en række centrale aktører i og omkring landbrugserhvervet inviteret til et debatmøde på Axelborg den 23. januar 2019.

 

Debatmødet blev afholdt i regi af EU-projektet SUFISA (Bæredygtig finansiering for bæredygtigt landbrug og fiskeri) i et samarbejde mellem Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet og Landbrug og Fødevarer. I alt 40 personer deltog i seminaret.

 

Denne rapport består af et kort sammendrag af de 5 oplæg, et referat af diskussionerne i de efterfølgende workshopdebatter og endelig en opsamlende diskussion og perspektivering.

Rapporten er udarbejdet af Martin Hvarregaard Thosøe, Institut for Agroøkologi, AU og Egon Noe, Center for Landdistriktsforskning.

Læs hele rapporten

Du kan finde andre rapporter udarbejdet på CLF på CLF Reports

 

Redaktionen afsluttet: 12.06.2019