Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Ph.d.-forsvar

Invitation til ph.d.-forsvar: Kunst i landskabet påvirker de sansemæssige vilkår for vores hverdagsliv

Torsdag den 22. juni 2023 kan du deltage i ph.d.-forsvaret for Morten Frølund. I sit ph.d.-projekt har Morten undersøgt, hvordan vi interagerer med kunst i det offentlige rum på landet, og hvordan det bidrager til forståelsen af rural rumlig retfærdighed. I denne Q&A giver han dig en forsmag på resultaterne.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 06-06-2023

Hvordan blev du interesseret i dit forskningsfelt?

Interessen for det landlige ligger især i den selvstændighed og gør-det-selv kultur, der ofte findes der, og de kampe om landskabet, der foregår, f.eks omkring transformationen mod et fritids-og turismelandskab. Interessen for kunsten i landskabet, og den sansemæssige orden, udspringer af personlige iagttagelser af, hvordan jeg forbandt bestemte former for acceptabel adfærd— såsom lavere tale, berøring, bevægelse —omkring bestemte mindesmærker og offentlig kunst for mig selv og for andre.

Hvad er hovedfokusset i din ph.d.?

Hovedfokusset i min ph.d. er at bidrage med en sansemæssig kulturarvs-sensibilitet til vores forståelse af, hvad rural rumlig retfærdighed er. For at nå frem til det undersøgte jeg konkret, hvordan folk skaber forskellige sansemæssige rum og landskaber gennem deres interaktion med offentlig kunst i hverdagen.

Hvad er rural rumlig retfærdighed?

Begrebet dækker blandt andet over, at dem, der lever i et landskab eller område, har ret til at blive anerkendt og være medskabere af rammerne omkring deres hverdagsliv. I dette ph.d.-projekt handler det om, at det sansemæssige rum også har en betydning for folks hverdagsliv, og at folk forbinder forskellige sansede erindringer, følelser og ideer til kunstværker og dermed skaber forskellige sansemæssige kulturarvslandskaber.

Hvad er hovedpointerne i din ph.d.?

Hovedpointerne i min ph.d. er, at folk skaber sansemæssige kulturarvslandskaber i mødet med statuer i det offentlige rum. Det gør folk gennem de måder, hvorpå de forbinder sansemæssige kvaliteter ved statuerne og landskabet med hinanden og med de erindringer, følelser og ideer, de knytter til disse. I min ph.d. argumenterer jeg for, at sådanne sansemæssige segmenteringer—sansemæssige ordenskabelser—er væsentlige for, hvordan folk kan forme landskaberne omkring deres hverdagsliv, og derfor også for hvordan vi teoretisk forstår rural rumlig retfærdighed.

Afhandlingen viser, at forskellige former for sansemæssig segmentering opstår på to overordnede måder. Først omkring statuerne, hvor de segmentære kræfter i det omgivende landskab dominerer. For det andet sansemæssig segmentering med statuen, hvor statuernes segmentære kræfter dominerer det affektive forhold mellem statuerne og dem, der møder dem. Disse påvirker dannelsen af sociale landskaber med fællesskab, kulturarv og handlingspotentiale samt de sanselige landskaber af lyd eller visuelle elementer.

Hvem henvender dine resultater sig til, og hvordan kan de bruge dem?

Resultaterne fra min ph.d. henvender sig især til dem, der er interesserede i rumlig retfærdighed og rammerne for hverdagsliv på landet. Det er både dem, der har en akademisk interesse, hvor resultaterne kan bidrage til at indtænke den sansemæssige orden og segmenteringsformer. 

Lær mere om Mortens forskning

Morten har igennem sit ph.d.-forløb udgivet resultaterne fra en række studier med sin ph.d.-vejleder Pia Heike Johansen. Vil du vide mere om Mortens forskning, kan du læse dem her:

Og det kan være dem, der arbejder professionelt med kultur eller landskabsplanlægning i landdistrikterne, hvor resultaterne kan opfordre til at indtænke hensynet til, hvordan det sanselige landskab og -liv i dette påvirkes med forandringer af landskabet - selv med det, der måske fremstår uskyldigt eller ordinært.

Er der nogle resultater, du er særligt overrasket over?

Jeg er blevet særligt overrasket over, hvor stærk følelsesmæssig tilknytning og betydning statuerne i undersøgelsen havde for mange af deltagerne i undersøgelsen. Selv med en statue, jeg nok mest havde forventet ligegyldighed over for.

Hvis du skulle forske videre, hvad ville du så undersøge?

Hvis jeg skulle forske videre indenfor det samme felt, vil det være super interessant specifikt at undersøge de sansemæssige segmenteringer og sociale og fysiske landskaber, som unge skaber omkring offentlig kunst. Der kunne ligge noget rigtigt spændende viden om betydningen af kunst, sanser og kulturarv for deres hverdagsliv og trivsel og omkring viderebringelsen af traditioner.

Tilmeld dig forsvaret

Tidspunkt
Forsvaret finder sted torsdag den 22. juni 2023 kl. 13.00 – 17.00

Sted
Syddansk Universitet Esbjerg
Degnevej 14, 6705 Esbjerg Ø
Lokale E-81103

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er det nødvendigt at tilmelde sig. Du tilmelder dig ved at sende en mail til: uho@sam.sdu.dk

Vi gør opmærksom på, at forsvaret er på engelsk

Om Morten

Morten Frølund er ph.d.-studerende ved Center for Landdistriktsforskning, hvor han undersøger landskabsbaseret kunst i landdistrikterne og relationen til kulturarv og det sansede landskab.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 06.06.2023