Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Forskning

Kunst og kultur bidrager til livskvalitet og tilflytteres forankring i landdistrikterne

I et nyt studie går to forskere tæt på kulturlivet i landdistrikterne. Resultaterne viser, at kunst og kultur har betydning for lokalområderne.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 06-06-2023

Kunst- og kulturliv har på forskellige måder en positiv indvirkning på både samfundet og dets borgere. Det gælder også for landdistrikterne.

Selvom mange er af den opfattelse, at kulturelle aktiviteter er centreret i de større byer, er kulturlivet i landdistrikterne kendetegnet ved en bred vifte af kulturtyper, der spænder fra koncerter og festivaler til billedkunstudstillinger og designmarkeder.

- Kulturaktiviteter på landet er ofte forankrede i en kultur af frivillighed og kreativitet, der bygger på en tradition for, og ofte en nødvendighed af, at skabe tingene selv, siger landdistriktsforsker Pia Heike Johansen.

Sammen med ph.d.-studerende Morten Frølund har hun netop færdiggjort et nyt studie, hvor de blandt andet har undersøgt, hvilken betydning kulturlivet har for lokalområderne, og hvordan policy-initiativer understøtter kulturaktiviteterne.

Kultur giver livskvalitet og fællesskab

Studiet tager udgangspunkt i 15 kulturcases fordelt på Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Resultaterne viser, at kunst- og kulturlivet har betydning for landdistrikterne på flere områder.

Blandt andet bidrager kulturaktiviteterne til livskvaliteten i lokalområderne ved, at folk har mulighed for at deltage i, og være med til selv at skabe, aktiviteterne, forklarer Pia Heike Johansen.

- Kunst og kultur skaber fællesskaber i kraft af mødesteder og arbejdsfællesskaber. Kulturaktiviteterne udvider samtidig fællesskaberne, da de inkluderer lokale og frivillige udenfor det geografiske lokalområde.

Kan bidrage til tilflytning

Studiet viser samtidig, at disse fællesskaber også kommer tilflytterne til gode. Kulturelle aktiviteter kan gøre lokalområderne attraktive ved at give tilflyttere en forankring i det sociale liv og i hverdagen i området.

- Udover at gøre noget godt for tilflytningen og borgernes livskvalitet, kan kulturaktiviteterne også bidrage til områdets økonomi ved at tiltrække turister og besøgende, skabe arbejdspladser og handel og sikre indkomst til kulturaktørerne, siger Morten Frølund.

Han påpeger, at kulturaktiviteterne både skaber og bruger den lokale kulturarv. Derfor er aktiviteterne også med til at forme områdets identitet og borgernes emotionelle tilknytning til området.

Kulturpolitikker har betydning

I et tidligere studie har de to forskere undersøgt kulturudbuddet og kulturforbruget i de tre regioner. Studiet viste, at der er stor variation i mængden af kulturtilbud på tværs af sogne og kommuner, ligesom der er stor variation i den type af kulturtilbud, der eksisterer i de forskellige kommuner.

Policy-anbefalinger

Studiet peger på 6 policy-anbefalinger:

  • Kulturpolitikkerne bør respektere og facilitere kulturaktiviteternes lokale særpræg og autonomi
  • Kulturpolitikkerne bør udvikle modeller, hvor adgangen til økonomiske ressourcer lettes, for eksempel via mere udbredt driftsstøtte, facilitering af indtjeningsmuligheder eller ved at gøre muligheden for projektmidler tydelig og nem at søge med kort varsel
  • Kulturpolitikkerne bør sikre adgang til fysiske faciliteter, hvor kulturaktiviteterne kan skabe deres egne mødesteder f.eks. ved at stille bygninger til rådighed eller facilitere køb

Læs alle anbefalingerne i rapporten her

Da både kulturbrugere og kulturaktører ikke er bundet af kommunegrænser, peger det ifølge forskerne på, at kulturpolitikker, der begrænser sig til et afgrænset område, har en række ulemper.

- Hvis kulturpolitikkerne begrænser sig til for eksempel kommunegrænser, risikerer de at skabe et organisatorisk misforhold mellem kulturaktivitetens praksis og den politiske ramme.

- Derudover er der også risiko for, at man taber muligheden for at brande på tværs og at skabe synergi mellem aktiviteterne, siger Pia Heike Johansen.

Hun slår dog fast, at det samtidig er vigtigt, at kulturaktørerne har et uafhængigt virke, og at kulturpolitikkerne både bør respektere og facilitere kulturaktiviteternes lokale særpræg.

- Derfor bør kulturpolitikkerne også støtte skabelsen af stedsspecifikke oplevelser og erindringer, afslutter hun.

Studiets resultater er formidlet i rapporten ’Kulturliv i landdistrikter’. Læs rapporten her

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev iværksat at Syddansk Universitet i samarbejde med Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Slot- og Kulturstyrelsen i 2020-2023. Dens formål er at bidrage med ny viden om kulturlivet i landdistrikterne og bringe denne viden i spil i konkrete forslag til initiativer, som kan støtte op om kulturliv som medspiller i landdistriktsudviklingen.

Undersøgelsen supplerer den kvantitative undersøgelse formidlet i rapporten “Kulturforbrug og kulturaktiviteter i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark – ligheder og forskelle” fra 2021. Læs rapporten her

Mød forskeren

Pia Heike Johansen er landdistriktsforsker ved Center for Landdistriktsforskning. Hun forsker blandt andet i erhvervs- og kulturliv i landdistrikterne samt land-by relationer med fokus på landskab.

Kontakt

Mød forskeren

Morten Frølund er ph.d.-studerende ved Center for Landdistriktsforskning, hvor han undersøger landskabsbaseret kunst i landdistrikterne og relationen til kulturarv og det sansede landskab.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 06.06.2023