Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Hvordan spiller provinsuniversitetet sammen med studerendes motiver og strategier

Kom til 1. års evaluering af dette ph.d.-projekt den 29. november

Ph.d.-studerende Eva Mærsk præsenterer sit ph.d.-projekt: "Hvordan spiller provinsuniversitetet sammen med studerendes motiver og strategier i forbindelse med disses valg af, og afslutning på, en videregående uddannelse - set i et biografisk livsvalgsperspektiv"

Evalueringen finder sted den 29. november kl. 12.15 i mødelokale 1A og 1B på SDU, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg.

Alle er velkomne. 

Læs mere ph.d.-projektet

Redaktionen afsluttet: 04.11.2019