Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny rapport: Avanceret teknologi i friluftslivet

Hvordan bruges smartphonen ude i naturen?  Teknologierne kan være gode hjælpemidler, men de kan også grundlæggende ændre naturoplevelsen. Rapporten debatterer fordele og ulemper og peger på veje, som friluftslivets og turismens organisationer kan gå for at få det bedst mulige ud af de tekniske fremskridt.

Rapporten retter sig blandt andet mod aktørerne i friluftsorganisationerne og i turismen, og der er budskaber til de offentlige myndigheder, som forvalter idrætten, kulturlivet og naturoplevelserne.

Arbejdet er finansieret af tips- og lottomidler fra Friluftsrådet, og det er gennemført i et samarbejde mellem Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Rapporten kan frit downloades fra Center for Landdistriktsforsknings hjemmeside. Den kan citeres med kildeangivelse. Spørgsmål kan rettes til Professor Anne-Mette Hjalager på hjalager@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 24.01.2014