Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Partnerskabsorganisering af landdistriktsudviklingen

Ph.d. projekt:

Dette kandidatstipendium har beskæftiget sig med partnerskabsorganisering, herunder mere specifikt de EU initierede LEADER partnerskaber. Partnerskabsorganisering i LEADER sammenhæng vil sige, at offentlige, private og frivillige parter tildeles økonomiske midler og beslutningskompetence og går sammen i horisontale partnerskaber også kaldet lokale aktionsgrupper. Aktionsgrupperne har til opgave at skabe ny udvikling og løse konkrete problemer relateret til emner som eksempelvis bosætning, erhvervsudvikling , teknologiudvikling og natur og miljø.

Partnerskabsorganisering af landdistriktsudviklingen er et interessant og relevant forskningsområde, der vinder stadigt mere frem inden for europæisk landdistriktsudvikling.

Formålet med projektet har været at bidrage til teoriudviklingen om horisontale partnerskaber i
et styringsmæssigt perspektiv, og herigennem skabe øget viden om fordele og ulemper ved anvendelsen af partnerskaber i forbindelse med landdistriktsudvikling.

Ph.d. projektet er samfinansieret med Styregruppen for miljøstrategier i jord- og skovbrug (MJS) ved Nordisk Ministerråd.

Annette Aagaard Thuesen erhvervede sin ph.d.-grad 12. maj 2010. Afhandlingen hedder:
PARTNERSHIP ORGANISING OF RURAL AND COASTAL DEVELOPMENT IN DENMARK.
Democratic effects of governance networks in the form of local action groups (LAGs).
For flere oplysniger vedr. afhandlingen kontakt venligst Annette Aagaard Thuesen - aat.@sam.sdu.dk.

Se evt. tillige artikel i Sociologia Ruralis: "Is LEADER Elitist or Inclusive?" 
og to artikler i "Jord og Viden":
"LAG'ernes potentiale", 2007, nr. 14
"Så er der valg!!!", 2010, nr. 5

Yderligere materiale:

Danish Local Action Groups in Rural and Fishing Areas 2008 - composition, activities, and cooperation in the start-up phase, IFUL publikation

Foreningsliv i Danmark: Under udvikling eller afvikling?, IFUL Report 11/2009

Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder 2008. Sammensætning, aktiviteter og samarbejde i opstartsperioden, IFUL Report 9/2008

LAG'ernes bidrag til vitalisering af lokalsamfundene set i lyset af kommunalreformen, IFUL Report 5/2008

Partnerskabsorganisering i landdistriktsudviklingen, Nordisk Ministerråd, TemaNord 2008: 534, se link her

Pjece:  LEADER i Spil. 1. udgave, 2006, LEADER+ Danmark, IFUL, se pdf herKontaktperson:
Lektor Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4225

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 19.07.2022