Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Frivillige foreninger som turismeaktører

Hvilke udfordringer og potentialer ligger der i tværsektorielt samarbejde mellem frivillige foreninger og turismevirksomheder omkring udviklingen af turismerettede aktiviteter? Det undersøges i dette ph.d.-projekt.

Om ph.d.-projektet

Der er en tendens til, at ønsket om aktive oplevelser og udfordringer er vigtigt i valget af rejsedestination.

Offentlige myndigheder vurderer derfor, at der er et potentiale i udvikling og gennemførsel af særligt naturbaserede outdooraktiviteter for turister og at de frivillige foreninger i den sammenhæng kan spille en central rolle ved at indgå i samarbejde med turismeaktører.

Foreningslivet er samlet set landets største udbyder af fritidsaktiviteter, men deres aktiviteter er rettet mod medlemmerne i de forpligtigende fællesskaber, der kendetegner de danske foreninger. Deres operative sfære og normale målgrupper ligger dermed langt fra turismesektoren og turisterne, der opholder sig på destinationen i kortere tid.

Projektet skal undersøge, hvilke udfordringer og potentialer, der ligger i tværsektorielle samarbejder mellem frivillige foreninger og turismesektoren omkring udviklingen af turismerettede outdoor aktiviteter. Herunder også, hvordan samarbejderne initieres, organiseres og virker, samt hvordan de skaber værdi og hvordan de sektorielle forskelle spiller en rolle i samarbejderne.

Projektet gennemføres som et casestudie i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.

Ph.d.-projektet startede i 2017 og blev afsluttet i 2020.

Læs også interviewet med ph.d.-studerende Bo Villumsen, som er i gæstehjørnet om sin ph.d.

Kontaktperson: Ph.d. Bo Villumsen, bovi@sam.sdu.dk, tlf. 65503598.

Sidst opdateret: 04.10.2023