Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ph.d.-studerende Bo Villumsen i gæstehjørnet

Derfor besluttede Bo sig for at lave en ph.d. om ”Hvordan turismebranchen kan samarbejde med frivillige foreninger omkring natur- og outdooraktiviteter”

Lisette Gatten Olesen, liso@sdu.dk


Hvorfor blev du forsker?


Jeg synes, at det er rigtig spændende at få lov til at undersøge, hvordan turismebranchen kan samarbejde med frivillige idrætsforeninger omkring natur og outdooraktiviteter. Idéen tager afsæt i den nationale turismestrategi, som udkom i år 2016. Heri står der, at der er potentiale for nogle naturdestinationer i at bruge frivillige foreninger til at udvikle aktiviteter til turisme.


Fordi jeg igennem mange år har jeg været aktiv i mange foreninger, synes jeg, at det kunne være spændende at undersøge, hvorvidt frivillige foreninger kan drage nytte af turismen. Det interesserede Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Begge er to store turisme-kommuner, som har et stærkt foreningsliv. Et samarbejde mellem en kommune og frivillige foreninger kunne eksempelvis være i forhold til å-lystfisketurisme. De lokale lystfiskerforeninger udvikler gode forhold for fiskene og agerer ambassadører, når turisterne kommer, mens turistvirksomhederne sørger for at overnatningsmuligheder, forplejning, fiskeudstyr mv.
Hvad overvejede du ellers at blive?


Jeg er uddannet skiltemaler, men trak et lavt et lavt nummer, da jeg var på session, så jeg blev sømand på Søværnets skibe. Mens jeg var der, tog jeg et kursus i idræt, hvor jeg lærte noget om fysiologi og træningslære. Det var vildt spændende at få et indblik i, hvordan kroppen tilpasser sig fysisk aktivitet og hvordan man kan optimere den gennem træning.


Så jeg droppede Forsvaret og begyndte at læse idræt og sundhed på SDU. Under studiet fik blev jeg mere interesseret i de humanistiske og samfundsmæssige aspekter af idræt. Efter mit studie har jeg blandt andet arbejdet med idrætsfaciliteterne i Varde Kommune.
Hvilket spørgsmål vil du allerhelst finde svar på?


Jeg vil gerne blive klogere på samarbejde mellem turisme og foreninger. På den ene side kan organisationerne bringe vidt forskellige resurser i spil, fx. en frivillig arbejdsstyrke, viden om aktiviteter og faciliteter, mens turismevirksomheden kan råde over økonomiske midler, viden om marketing, turisterne mv. Der er ingen, der har endnu undersøgt, om eller hvordan turisme og foreninger kan skabe synergi sammen. Men det er da interessant, hvis de to sektorer får aktiveret lokale resurser til gavn for begge.
Hvad er det største, som er sket inden for dit felt?


I de seneste ti årtier har der været fokus på frivillige foreningers potentiale i forhold til velfærdssamfundsopgaver som integration og sundhed, hvor man er begyndt at bruge foreningernes frivillige arbejde til disse opgaver. Den nationale turismestrategi tager skridtet videre, idet man tager frivillige foreninger ind i erhvervslivet - nemlig turismeindustrien.
Hvordan håber du, at andre kan få gavn af din forskning?


Når jeg er færdig med projektet, skal jeg tilbage til Varde Kommune, hvor jeg forhåbentlig kan bidrage og måske endda løfte det i forvejen høje niveau. Jeg håber naturligvis også, at foreninger, turismeorganisationer og kommuner kan blive inspireret af den viden, der kommer ud af ph.d.-en.
Hvilken anden forsker beundrer du mest?


Jeg har ikke et forsker-idol. Men jeg beundrer mine vejlederes evne til at være nærværende og støttende i en til tider frustrerende forskningsproces.
Hvad er din største styrke og din største last?


Vedholdenhed. Når man forsker, kan der være perioder med dage, hvor man føler, at projektet ikke fører nogen steder hen. Her er det rigtig vigtigt, at er vedholden og ikke giver op. Hvis nogle af interesseret i mine svagheder, så må de spørge min kone. Hun har med garanti en liste, hun kan nævne.
Hvad laver du i fritiden?


Udover kone, børn og hus er jeg formand i flere foreninger herunder den lokale skateforening i Esbjerg samt den nationale skatesportsforening, som arbejder med at styrke det sportslige aspekt af skating. Jeg har stået på skateboard i mere end 30 år og nu er det fedt at være med til at påvirke og støtte den kultur, som betyder så meget for mig.


 
Vil du vide mere?

Gå ikke glip af artiklen "Foreninger kan give turismen et skub", hvor du kan få et bedre indblik i Bo's Ph.d.-projekt, der undersøger, hvordan frivillige foreninger og kommercielle aktører i turismebranchen kan samarbejde om at udvikle aktiviteter til gavn for lokalsamfundet og turister.

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 10.03.2020