Skip to main content
Center for Compassion i Sundhedsvæsenet

Hvad er compassion?

Compassion er defineret som en følelse, der opstår, når vi oplever en andens lidelse og føler os motiveret til at lindre. Formålet med træning i compassion er at øge vores compassion for os selv og vores medmennesker.

Compassion  består af fire komponenter:
1. En bevidsthed om, at der er lidelse (kognitiv komponent)
2. At blive bevæget af lidelse (affektiv komponent)
3. Et ønske om at lindre lidelse (intentionel komponent)
4. En klarhed over, hvordan man kan hjælpe med at lindre lidelse (motivationskomponent)

Kilder:
Dansk Center for Mindfulness
Jazaieri H, Jinpa GT, McGonigal K et al. Enhancing compassion: A randomized controlled trial of a compassion cultivation training program. J Happiness Stud 2013; 14: 1113-26

 
Dansk Center for Mindfulness

Forskning i træning af mental sundhed, der fremmer mindfulness og compassion

Læs mere her

Sidst opdateret: 02.07.2024