Skip to main content

Publikationer Dialogisk Undervisning og Mundtlighed

Her finder du praksisrettede og forskningsrettede publikationer inden for dialogisk undervisning og mundtlighed i grundskolen.

Praksisrettede publikationer

  • Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik. København, Akademisk Forlag
  • Neergaard, M. (2021). Dialogisk Undervisning. Traditioner, teorier og metoder til praksis. Frederikshavn, Dafolo
  • Skov, L. I. (red.) (2022). Meget mere mundtlighed. København, Akademisk Forlag
  • Worley, P. (2019). Tænk højt med dine elever: 25 sessioner der får hele klassen med. København, Akademisk Forlag

Forskningsrettede publikationer

  • Dysthe, O., et al. (2020). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Aarhus, Klim
  • Høegh, T. (2018). Faglig mundtlighed og den faglige mundtligheds former. I Didaktik i udvikling. T. S. Christensen, N. Elf, P. Hobel, A. Qvortrup and S. Troelsen. Aarhus, Klim: p. 131-151
  • Neergaard, M.& Christensen, O. (2020). Dialog i skolen. Et review af litteratur om dialogisk uddannelse, pædagogik og undervisning. Professionshøjskolen Absalon

Sidst opdateret: 04.04.2023