Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Forskningsprojekt

Sprogundervisningen får et løft

Sammen med landets seks professionshøjskoler har Center for Grundskoleforskning modtaget en bevilling til udvikling af tværsproglighed i læreruddannelsen.

Projekt søger at udvikle, implementere og praksisforankre den forskningsbaserede viden om tværsproglig didaktik i et udviklingsarbejde med  fokus på læreruddannelsen og en tæt kobling til skolens praksis.

Læs mere i artiklen her

Redaktionen afsluttet: 02.02.2021