Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Nyhed

Er skrivning for noget for mig?

Mange elever lykkes ikke med at blive gode skrivere i folkeskolen. Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på udviklingen af elevernes skrivekundskaber i danskfaget.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 08-05-2024

Professor Nikolaj Elf og lektor Vibeke Christensen fra Center for Grundskoleforskning har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på godt 6 millioner kroner til projektet ”Skriveridentitet og skriveudvikling i 6.-7. klasse”.

Skrivning er en vigtig færdighed i læringen og en forudsætning for aktiv deltagelse i skole og uddannelse. Det er en færdighed, som børnene har brug for i deres fremtidige uddannelse, arbejdsliv og fritid, og den udgør en central del af udviklingen af læsefærdigheder.

Flere forlader skolen uden at kunne skrive godt 

Desværre forlader omkring 1/7 af en årgang grundskolen uden at have opnået tilstrækkelig færdighed i skrivning, og det har betydning for deres muligheder for at kunne fortsætte på videre uddannelse efterfølgende. International forskning viser, at elevens skriveudvikling hænger sammen med muligheder, som undervisningen giver dem for at identificere sig som en, der kan skrive. Men nogle elever oplever, at skrivning ikke er meningsfuldt og mangler følelsen af mestre det. 

Elevers skriveudvikling forløber forskelligt, og projektet undersøger derfor elevgrupper, som har forskellige erfaringer med at skrive. Nogle skriver meget, både i skole og fritiden, andre kun, når opgaver kræver det.

Vi ved ikke nok om elevernes skriveudvikling 

Vores viden om skriveundervisning i udskolingen og hvad der påvirker eller kan forbedre elevernes skriveudvikling i overgangen fra mellemtrin til udskoling, især i en dansk kontekst, er begrænset. Det laver projektet om på.

I projektet vil der være et særligt fokus på skriveundervisning, opgaver, hvor formålet er at træne skrivning, feedbackaktiviteter og elevernes erfaringer med skrivning uden for skolen. I projektet udvikles en teoretisk model for skriveudvikling i danskfaget, som kan bruges af lærere, ledere og forskere for at styrke alle elevers skrivning og efterfølgende muligheder for demokratisk deltagelse i samfundet.

Projektet udføres tæt på praksis, det vil sige samarbejde med flere skoler og med deltagelse af forskere fra VIA University College i Århus og Københavns Professionshøjskole.

Mød forskeren

Professor Nikolaj Elf er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab.

Læs mere

Mød forskeren

Lektor Vibeke Christensen er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab.

LÆS MERE

Mere om bevillingen

Bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond giver forskere mulighed for at forfølge deres mest innovative idéer og vil fremme nyskabende, dansk forskning. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde, og ansøgere skal have betydelig, selvstændig forskningserfaring på højt internationalt niveau.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 08.05.2024