Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Job

Postdoc i uddannelse for bæredygtig udvikling

Spændende stilling ledig i Center for Grundskoleforskning

I Center for Grundskoleforskning på Syddansk Universitet opslås en 1-årig postdoc-stilling med mulighed for forlængelse inden for feltet uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Stillingen er med tiltrædelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Der opfordres til, at der i ansøgningen anlægges et bestemt forskningsfokus inden for dette brede felt. Det kan fx være forskning i økoskoler, klimapædagogik, bæredygtighed i og på tværs af fag, skoleledelse og skoleudvikling eller det gode børneliv i en bæredygtig verden.

Ansøgere til stillingen skal vedlægge beskrivelse af et eller flere konkrete forskningsprojekter (vedlagt som bilag, max 3 sider), som de mener falder inden for opslagets interessefelt. Beskrivelsen skal rumme overvejelser om videnskabelige publikationer og andre typer af outputs. Ansøgere, der forsker transdisciplinært og har modet til at gå nye veje i dialog med forsknings- og vidensmiljøer på tværs af fakulteter, universiteter, professionshøjskoler og skolepraksis, prioriteres.  

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen her.

Kontakt centerledelsen – professor Nikolaj Elf, nfe@sdu.dk, lektor Thomas Skovgaard, tskovgaard@health.sdu.dk, eller professor Connie Svabo, svabo@imada.sdu.dk – for yderligere information.

Redaktionen afsluttet: 28.10.2021