Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Call for papers

Nyt tidsskrift for danskdidaktisk forskning

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning (TfD) er et nyt open access-tidsskrift, der publicerer videnskabelige, fagfællevurderede artikler om danskdidaktisk forskning og øvrig forskning i skolens førstesprogsfag i Norden. Der er nu åbent for at indsende artikler.

Formålet med tidsskriftet er at tilvejebringe et forum for fagdidaktisk forskning og udvikling af danskfaget i grundskolen og andre uddannelseskontekster. Det kan være artikler, der undersøger danskfagets didaktik, og det kan være artikler, som undersøger

og diskuterer emner med relevans for danskdidaktik – samt artikler fra øvrige nordisksprogede L1-fag.

 

Såvel teoretiske som empiriske forskningsartikler er velkomne.

 

Bredt nordisk indhold

Artikler i tidsskriftet publiceres løbende og samles i årgangspublikationer. Artikler til tidsskriftet kan skrives på dansk, nynorsk, bokmål eller svensk, og det tilstræbes i det hele taget at have en bred nordisk spredning hos både skribenter og fagfællebedømmere.

 

Med tidsskriftet ønsker vi en åben diskussion af danskdidaktik og danskdidaktisk forskning, og med dette åbne call inviterer vi bredt til at bidrage med studier og perspektiver, der på videnskabeligt grundlag indkredser, identificerer og undersøger danskfagets didaktik.

 

Gratis publicering

Publicering af artikler i tidsskriftet er gratis, men det påhviler forfatteren at levere et færdigt, dvs. korrekturlæst og gennemredigeret, manuskript udformet efter retningslinjerne i tidsskriftets style sheet.

 

Sådan gør du

Send et publikationsforslag på max 350 ord. Så behandler vi det i redaktionen og vender tilbage indenfor ca. 14 dage.

 

Redaktionen i Tidsskrift for danskdidaktisk forskning består af Kristine Kabel, Dorthe Carlsen, Solveig Troelsen, Helle Rørbech og Martin Blok Johansen.

 

Spørgsmål, publikationsforslag etc. kan rettes til ansvarshavende redaktører: Helle Rørbech (hero@edu.au.dk) og Martin Blok Johansen (blok@via.dk).

Redaktionen afsluttet: 20.02.2024