Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Nyhed

Nyt nationalt partnerskab styrker forskning om, med og for grundskolen

Professionshøjskolerne Absalon, UC SYD, UCL og UCN og Syddansk Universitet (SDU) er gået sammen i et nyt partnerskab i Center for Grundskoleforskning.

Det nye partnerskab udgør en selvstændig forlængelse af Center for Grundskoleforskning, der i 2020 blev startet af SDU med en vision om at levere praksisrettet grundskoleforskning for, om og med grundskolen.

 

Den vision gælder stadig og får nu fornyet energi med tilgangen af en bredere partnerkreds og dermed også flere forsknings- og vidensmiljøer. Det gør det bl.a. muligt at forske i dybden og bredden på tværs af skolens fag og didaktikker.

 

Partnerskabet består af Det Humanistiske Fakultet på SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Professionshøjskolen UCN. Dertil kommer, at centeret fortsat samarbejder med alle relevante aktører interesseret i at forske sammen om grundskolen.

 

Et center der gør en forskel – lokalt, nationalt og internationalt

Centerleder Nikolaj Elf fortæller om centeret:

 

- Det er vigtigt, at vi tænker grundskolen som en helhed på tværs af pædagogik og didaktik – ikke som en masse specialiserede enkeltområder. Den helt store styrke ved dette center er, at vi kan forske i skolen med bred forskningskapacitet og tæt kontakt til skoler fordelt over hele landet. Vi er klar til at tage fat på de udfordringer, der venter, og det kan vi nu gøre på et endnu stærkere forskningsgrundlag, fortæller centerleder og professor Nikolaj Elf.

 

Centerleder og lektor Thomas Skovgaard supplerer:

 

- Den danske grundskole står altid højt på den politiske dagsorden. Den er en hjørnesten i det danske samfund, når det handler om at danne og uddanne børn og unge. I de her år handler nogle af de aktuelle emner om inklusion, trivsel og undervisning i grøn omstilling. Det vil vi forske i på tværgående og nuancerende vis, fx ved at fokusere på faglig trivsel og dilemmaerne ved undervisning i grøn omstilling.

 

Kontakt

Centerleder og professor Nikolaj Elf
nfe@sdu.dk / tlf.: 29 73 96 38

 

Centerleder og lektor Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk / tlf.: 24 98 40 64

 

Nikolaj Elf

Nikolaj Elf er professor på Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse på det Humanistiske Fakultet på SDU.

Læs mere

Thomas Skovgaard

Thomas Skovgaard er lektor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Læs mere

Absalon, UC SYD, UCL, UCN og SDU udgør det nye partnerskab i Center for Grundskoleforskning

Mød alle partnere her

Redaktionen afsluttet: 13.04.2023