Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Bevilling

Nyt forskningsprojekt skal undersøge skolefaget ”Dansk som andetsprog”

Dansk som andetsprog (DSA) kommer tilbage som undervisningsfag på læreruddannelsen, men hvad er det for et skolefag, de lærerstuderende vil møde i praksis? Det skal nu undersøges med midler fra ph.d.-rådet under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Projektet hedder ”Dansk som andetsprog mellem fag, (u)lighed og demokrati” og gennemføres som et treårigt ph.d.-studie med cand.mag i Pædagogik Mette Rose Kjær Thomsen i spidsen. Projektet forankres hos Center for Grundskoleforskning.

 

Har vi et demokratisk problem?

Til trods for tilbuddet om dansk som andetsprog har undersøgelser de sidste mange år vist, at etnisk minoriserede elever klarer sig dårligere i den danske grundskole end elever med majoritetsbaggrund. Konsekvensen er, at denne gruppe af elever oftest er dårligere stillet, når de skal videre i uddannelsessystemet, efter de er gået ud af skolen. Det er et demokratisk problem, der nu bliver sat lys på med dette ph.d.-projekt.

 

Faget ”Dansk som andetsprog (DSA)” er, modsat de øvrige fag i grundskolens fagrække, omskifteligt og kontekstafhængigt. Det afhænger ofte af elevgruppen og kan organiseres på forskellige måder afhængig af den enkelte elevs behov for sprogstøtte – en beslutning der typisk tages af en skoleleder. Det kan fx være som modtagelsesklasser eller som dimension i fagundervisningen.

 

Kvalificering af fagets praksis

Lige netop dette skaber særlige betingelser for faget og dets elever. Med afsæt i et uddannelsesetnografisk feltstudie, skal Mette gennem hendes ph.d.-studie bidrage til at kvalificere DSA-fagets praksis og undersøge hvilke (u)muligheder, faget giver for at indfri det demokratiske løfte om større lighed for flersprogede elever.

 

Projektets mål er at bidrage med ny viden til forskningsfeltet, grundskolen og læreruddannelsen.

 

Mettes profil

 

  • Mette har en bachelor i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog samt en kandidatgrad i pædagogik - begge fra Syddansk Universitet i Odense
  •  Projektet ”Dansk som andetsprog mellem fag, (u)lighed og demokrati” er et samarbejde mellem SDU og VIA University College.
  • Lektor Gro Hellesdatter Jacobsen fra Institut Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU bliver Mettes hovedvejleder.
  • Projektet forankres hos Center for Grundskoleforskning i de to fokusområder Adgang, selektion og retfærdighed samt Sprogdidaktisk fokus.
Mød forskeren

Mette Rose Kjær Thomsen, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 01.12.2023