Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Nyhed

Centerleder Nikolaj Elf bliver ny formand for Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning pr. 1. december 2023

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget Nikolaj Elf, professor i uddannelsesvidenskab og centerleder i Center for Grundskoleforskning, som ny formand for en 4-årig periode. Nikolaj Elf afløser professor Jeppe Bundsgaard.

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning blev nedsat i 2011 med det overordnede formål om at fremme praksisnær forskning til gavn for den danske folkeskole, professionshøjskolerne samt lærerprofessionen. Siden da er der i samarbejdet mellem professionshøjskoler og universiteter uddannet ph.d.er, der alle har bidraget med ny viden inden for didaktiske og pædagogiske områder og understøttet ambitionen om at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen. 

 

- Jeg går ydmygt til opgaven og glæder mig meget. Det bliver spændende at understøtte den fortsatte forskning i folkeskolen. Det er jo en team-opgave i samarbejde med de øvrige medlemmer af rådet, fortæller Nikolaj Elf 

 

Ud over formanden består rådet af ti medlemmer, der alle udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danmarks Frie Forskningsfond og KL.

 

Samlet set uddeler rådet midler for omkring 30 mio. kr. årligt til 10-12 ph.d.-stipendier.

 

Læs hele nyheden her.

Læs mere om Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning. 

 

Forskerprofil

Professor i Uddannelsesforskning med særligt fokus på fagdidaktik ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet samt centerleder for Center for Grundskoleforskning.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 23.11.2023