Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Forskningsprojekt

Den magiske musikmaskine

Nyt projekt skal bringe mere musik ind i folkeskolerne på en kreativ måde

Kulturministeriets pulje "Grib engagementet" har bevilliget penge til projektet Den magiske musikmaskine. Center for Grundskoleforskning er med i projektet, som er et samarbejde mellem Odense Musikskole, Kulturskolen Esbjerg, seks folkeskoler i Odense Kommune og Esbjerg Kommune, UCL, UC SYD og SDMK. 

Projektet har fokus på strategisk udvikling af elevsammensætning og undervisningstilbud. Formålet er at etablere et rejsehold af fagprofessionelle, som sammen med skolernes egne lærere og elever skal arbejde med elektronisk musik, komposition og sangskrivning med udgangspunkt i elevernes naturlige musikalitet for at vække deres nysgerrighed og interesse.

Med dét vi ved ud fra forskning i andre kreative skabelsesprocesser, undersøges i projektet om følgende sker: At man kan styrke 1) adgangen til og deltagelse i musikskabelse gennem at give børn og unge reel mulighed for at være til stede som deltagere i kunst- og kulturaktiviteter inden for musikskabelse i skoletiden. 2) Styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærere, musikudøvere og børn. 3) at øge motivationen for musikskabelse og måske inspirere til at søge dette i fritiden eller på sigt som levevej. Det undersøges gennem et researchdesign bestående af: logbøger, observationer og en survey.

Projektet afholder konference fredag den 10. december 2021. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Læs om modelforsøget her

Læs pressemeddelelse her

 

Redaktionen afsluttet: 24.06.2021