Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Nyt om centerkoordinator

Velkommen til Mette og Louise

Center for Grundskoleforskning byder velkommen til Mette Rose Kjær Thomsen og Louise Stjerne Madsen som vikarierende centerkoordinatorer.

Mette og Louise vil i den kommende tid tage sig af centerkoordinatoropgaver. De fordeler opgaverne i mellem sig, så Mette koordinerer centrets mange aktiviteter, mens Louise tager sig af bestemte kommunikations- og webopgaver. 

Mette har en baggrund som kandidat pædagogik fra SDU, og har i de seneste par måneder været aktiv i centret som videnskabelig medarbejder i Ukraine-projektet. Skriv til Mette på: mrt@sdu.dk

Louise er ansat som kommunikationsmedarbejder i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Louise har desuden været tilknyttet Center for Grundskoleforskning siden centrets start i fokusområdet "Implementeringsforskning". Skriv til Louise på: lsknudsen@health.sdu.dk

Velkommen til! 

Redaktionen afsluttet: 21.09.2022