Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Nyhed

Centerleder Nikolaj Elf skal repræsentere Danske Universiteter i Forum for Læreruddannelse

Uddannelses- og forskningsstyrelsen har bedt Danske Universiteter om at udpege to forskere, der kan deltage i Forum for Læreruddannelse. Formålet med forummet er at følge og understøtte udviklingen af den nye læreruddannelse.

Danske Universiteter har udpeget professor Nikolaj Elf fra Syddansk Universitet og Lektor Helle Plauborg fra Aarhus Universitet til at deltage i forummets møder og bidrage med faglig indsigt og kompetencer.

 

Nikolaj Elf siger om indstillingen:

- Jeg ser meget frem til at indgå i forummet og være i dialog med de, der nu skal til at arbejde med den nye læreruddannelse i konkret daglig praksis.

 

- Jeg er meget optaget af det systemiske kredsløb mellem læreruddannelse, grundskole og universitetsforskning og -uddannelse. Forum for Læreruddannelse vil være et vigtigt sted for at følge det kredsløb. Målet er selvfølgelig at fremme og kvalitetssikre den nye læreruddannelse, fortæller Nikolaj Elf. 

 

Starter sommeren 2023

Forum for Læreruddannelse blev etableret som et led i udmøntningen af den politiske aftale om en reform af læreruddannelsen. Den politiske aftale blev indgået den 13. september 2022. Den nye læreruddannelse træder i kraft til sommer.

Nikolaj Elf

Nikolaj Elf er centerleder i Center for Grundskoleforskning og professor på Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse på det Humanistiske Fakultet på SDU.

Kontakt

Læs mere om Danske Universiteter

Læs mere

Uddannelses- og forskningsministeriet: Ny læreruddannelse fra sommeren 2023

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 20.04.2023