Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Nyhed

Forskere skal kortlægge skolekoncerters betydning

Med et generøst bidrag fra Augustinus Fonden kan Levende Musik i Skolen (LMS) nu starte forskningsprojektet ‘Når musikken spiller’, der skal sætte fokus på betydningen af børns møde med den levende musik.

I årtier har vi hos LMS skabt møder mellem danske grundskoleelever og professionelle musikere. Et møde, der igennem årene har udviklet sig og er blevet optimeret blandt andet gennem evalueringer fra landets skoler. Men hvad sker der egentlig, når skoleelever møder den professionelle musik helt tæt på?

 

Det spørgsmål vil LMS i samarbejde med forskere fra SDU, Professionshøjskolen Absalon og VIA University College nu undersøge med forskningsprojektet ‘Når musikken spiller’.

 

Under Center for Grundskoleforskning vil projektet undersøge, hvad der sker, når børn og unge møder professionel musik i deres hverdag, og hvilken indvirkning det levende møde med musikken har på eleverne.

 

- Musikalske oplevelser og dannelse skal være en integreret del af børns skolegang, uafhængigt af sociale, kulturelle og geografiske barrierer. Projektet ‘Når musikken spiller’ er et vigtigt skridt mod at få belyst effekten af netop dette. Med støtten fra Augustinus Fonden er der lagt et solidt fundament for at udbrede og kvalificere forskningen på området, siger Gitte Abildtrup, direktør hos LMS, og fortsætter:

 

- Vi glæder os til nu at kunne komme i gang med at blive klogere på den eksisterende data og ikke mindst, hvordan vi hos LMS med tiden kan blive endnu bedre.

 

Et vigtigt skridt for musikkens rolle i skolen

Forskning om børn og unge som publikum i mødet med den levende musik er i dag sparsomt – både nationalt og internationalt. ‘Når musikken spiller’ er første fase i et større forskningsprojekt, der på sigt skal være med til at udfylde hullet ved at belyse, hvordan sådanne oplevelser påvirker børn og unges dannelse, trivsel, læring og fællesskab.

 

- Vi mangler viden om musikkens betydning for skolen og elevernes udvikling, læring og dannelse. Musikundervisning i folkeskolen er under hårdt pres, kvaliteten svinger meget, og musikkens potentialer er i mange år blevet nedvurderet – måske fordi man ikke rigtig har haft dokumentation for dens afgørende kvaliteter, siger Nikolaj Elf, professor på SDU ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab og leder af Center for Grundskoleforskning og fortsætter:

 

- Med dette projekt får vi nu en unik mulighed for at producere viden, der skaber overblik over feltet og går tæt på musikundervisningens konkrete kvaliteter for elever. Det er praksisrettet viden, der ikke kun er henvendt til praktikkerne, men også til politikere og andre aktører, der har ansvar for musikkens fremtidige rolle i skolen.”

 

Forskningsprojektet bygger på et omfattende datagrundlag fra spørgeskemaer og evalueringer af tusindvis af koncerter fra de sidste 10 år sammen med resultater fra pilotprojektet “Når musikken kommer på besøg”, der forløb i efteråret 2023. Udover at fremme den bredere forståelse for musikkens betydning for børn og unges udvikling, er formålet desuden at være med til at sætte fokus på musikfaget i folkeskolen og musikkulturen på de enkelte skoler.

 

Nyheden er oprindeligt bragt hos Levende Musik i Skolen (LMS)

 

 

Kontakt

Nikolaj Elf, Professor og centerleder i Center for Grundskoleforskning

Skriv til Nikolaj

Redaktionen afsluttet: 30.05.2024