Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Forskningsprojekt

Måling af elevers trivsel og evaluering af trivselsindsatser for børn og unge i folkeskolen

Med udgangspunkt i de trivselsudfordringer, der lige nu konstateres blandt børn og unge i folkeskolen har Human Practice Foundation oprettet indsatsen Indre Styrke: Bedre trivsel, bedre læring for 4. og 7. klasse.

Indre Styrke indsatsen er finansieret af A. P. Møller fonden og bliver evalueret af forskere fra SDU, med lektor Eva Lykkegaard i spidsen.

 

Forskerne gennemfører evaluering af indsatserne ved at spørge både elever og lærere om deres oplevelser. Indsatsen evalueres via endline-baseline surveys til eleverne, afslutnings-surveys til lærerne og kvalitative individuelle interviews med elever og lærere.

 

Hvis du vil vide mere om projektet-evalueringen, er du velkommen til at kontakte projektdeltagerne.

 

Deltagende forskere

Lektor, Eva Lykkegaard, SDU

Professor, Ane Qvortrup, SDU

Efteruddannelseskonsulent, Anni Nielsen, SDU

Indsatsen Indre Styrke har fokus på børns selvværd og klassefællesskaber.

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 11.01.2023