Skip to main content
Forskningsprojekt

Evaluering af trivselsindsats for børn og unge i folkeskolen

Med udgangspunkt i de trivselsudfordringer, der lige nu konstateres blandt børn og unge i folkeskolen har Human Practice Foundation oprettet indsatsen Indre Styrke: Bedre trivsel, bedre læring. Indsatsen bliver evalueret af forskere fra SDU med professor Ane Qvortrup i spidsen sammen med Center for Grundskoleforskning.

Indsatsen Indre Styrke: Bedre trivsel, bedre læring  er en indsats, der arbejder  med en systemisk tilgang til styrkelse af børn og unges trivsel. Det gøres med afsæt i en grundmodel, der har til formål at opbygge og styrke selvværd, selvtillid og mental sundhed. Samtidig har indsatsen fokus på at skabe bedre relationer og stærke fællesskaber – for alle børn og unge. Indsatsen blev udrullet fra august 2022 på 13 folkeskoler.

 

- Læs mere om Indre styrke indsatsen.

 

Evaluering af indsatser

Forskere fra SDU gennemfører sammen med Center for Grundskoleforskning en evaluering af indsatserne fra august 2022.

 

Evalueringen gennemføres som en såkaldt virkningsevaluering. Det vil sige, at der gennemføres en baseline og endline evaluering af elevernes socio-emotionelle trivsel før og efter indsatsen.  Samtidig gennemfører forskerne en aktivitetsevaluering baseret på et survey til lærerne, hvor de evalueres på indsatsernes realisering og på de fremmende og hæmmende faktorer.

 

Evalueringen gennemføres på de 13 deltagende skoler fra kommunerne Holbæk, Halsnæs, Greve, Hvidovre, Silkeborg og Århus. Der udarbejdes en datarapport til hver af de deltagende kommuner samt en samlet rapport, som præsenterer projektets samlede resultater.

 

Første resultater

Baseline-evalueringen er netop afsluttet. Den viser, at 7% af eleverne ligger bekymrende lavt på faglig, social og emotionel trivsel, og at yderligere 40 % af eleverne kun ligger lige over middel på alle tre indikatorer. Samtidig siger 77 % af lærerne, at der er udfordringer med social trivsel, og 95 % mener, at det er deres ansvar at arbejde med det.

 

Disse første resultater gør det klart, at det er relevant med indsatser rettet mod at styrke børns og unges trivsel. Det bliver spændende at følge projektet videre og få indblik i indsatsernes virkning. Resultaterne vil blive delt på Center for Grundskoleforsknings hjemmeside

 

 

Deltagende forskere:

Professor, Ane Qvortrup, SDU

Lektor, Eva Lykkegaard, SDU

Videnskabelig assistent, Casper Juul Dahl Jensen

Redaktionen afsluttet: 11.01.2023