Skip to main content
Udgivelser

Læs de nyeste artikler om grundskoleforskning på emu.dk

Forskere med tilknytning til Center for Grundskoleforskning har skrevet artikler om relevante emner for hverdagen i grundskolen, fx om kvalitet i undervisningen, økoliteracy og skoleledelse.

Fra passiv modtager til aktiv opsøger af feedback på skrivning: Vibeke Christensen præsenterer en model for en skrivedidaktik, der sætter elevernes egne tekster i centrum for feedback og giver dem ansvar for at identificere, hvad de har brug for feedback på.

Økoliteracy: Miljølæring med afsæt i det lokale: Hvordan favner man bæredygtighed og miljø i undervisningen? Nikolaj Elf, Connie Svabo og Thomas Skovgaard peger på øko-literacy som et didaktisk princip for arbejdet med epokale problemstillinger.

Kvalitet i undervisningen – hvad er det, og hvordan kan man arbejde med det? Alle vil have kvalitet i undervisningen, men hvad menes der egentlig med det? Og hvordan kan man arbejde med det som lærer? Artiklen af Nikolaj Elf tilbyder begreber og eksempler, hvor undervisningskvaliteten tænkes med. 

Sprog i grundskolen: Det er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, at der er fokus på sprog – modersmål, andetsprog og fremmedsprog – på alle årgange og i alle fag. Laila Kjærbæk stiller skarpt på sprog i skolen.

STEM-integration - mere end en målsætning for grundskolen? Der er et stærkt fokus på STEM-undervisning i fagdidaktiske kredse og på kommunalt og nationalt plan. Lars Seidelin og Dorthe Moeskær Larsen beskriver her tilgange til, integration af STEM i undervisningen.

Uddannelse for bæredygtig udvikling: Udfordringer og muligheder: Hvilke koblinger er der mellem bæredygtig udvikling, pædagogik og uddannelse? Jonas Andreasen Lysgaard og Martin H-L Laugesen præsenterer forskningsbaseret viden om de dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med bæredygtig udvikling i skolekontekster.

Idræt og bevægelse i skolen: Jesper von Seelen og Søren Smedegaard giver en introduktion til forskningsmæssig viden om bevægelse og formidler væsentlige pointer i arbejdet med at implementere idræt og bevægelse i skolen. Desuden udpeges stærke kilder til inspiration. 

Skoleledelse: Mellem effektivitet og demokrati: Hvilke problemstillinger og dilemmaer må skolelederen forholde sig til? Finn Wiedemann giver perspektiv på skoleinspektøren af i går, skolederen af i dag og hvad der kendetegner skoleledelse. 

Redaktionen afsluttet: 10.08.2021