Skip to main content
Center for Grundskoleforskning
Udgivelser

Læs de nyeste artikler om grundskoleforskning på emu.dk

Forskere med tilknytning til Center for Grundskoleforskning har skrevet artikler om relevante emner for hverdagen i grundskolen, fx om kvalitet i undervisningen, økoliteracy og skoleledelse.

Fra passiv modtager til aktiv opsøger af feedback på skrivning: Vibeke Christensen præsenterer en model for en skrivedidaktik, der sætter elevernes egne tekster i centrum for feedback og giver dem ansvar for at identificere, hvad de har brug for feedback på.

Økoliteracy: Miljølæring med afsæt i det lokale: Hvordan favner man bæredygtighed og miljø i undervisningen? Nikolaj Elf, Connie Svabo og Thomas Skovgaard peger på øko-literacy som et didaktisk princip for arbejdet med epokale problemstillinger.

Kvalitet i undervisningen – hvad er det, og hvordan kan man arbejde med det? Alle vil have kvalitet i undervisningen, men hvad menes der egentlig med det? Og hvordan kan man arbejde med det som lærer? Artiklen af Nikolaj Elf tilbyder begreber og eksempler, hvor undervisningskvaliteten tænkes med. 

Sprog i grundskolen: Det er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, at der er fokus på sprog – modersmål, andetsprog og fremmedsprog – på alle årgange og i alle fag. Laila Kjærbæk stiller skarpt på sprog i skolen.

STEM-integration - mere end en målsætning for grundskolen? Der er et stærkt fokus på STEM-undervisning i fagdidaktiske kredse og på kommunalt og nationalt plan. Lars Seidelin og Dorthe Moeskær Larsen beskriver her tilgange til, integration af STEM i undervisningen.

Uddannelse for bæredygtig udvikling: Udfordringer og muligheder: Hvilke koblinger er der mellem bæredygtig udvikling, pædagogik og uddannelse? Jonas Andreasen Lysgaard og Martin H-L Laugesen præsenterer forskningsbaseret viden om de dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med bæredygtig udvikling i skolekontekster.

Idræt og bevægelse i skolen: Jesper von Seelen og Søren Smedegaard giver en introduktion til forskningsmæssig viden om bevægelse og formidler væsentlige pointer i arbejdet med at implementere idræt og bevægelse i skolen. Desuden udpeges stærke kilder til inspiration. 

Skoleledelse: Mellem effektivitet og demokrati: Hvilke problemstillinger og dilemmaer må skolelederen forholde sig til? Finn Wiedemann giver perspektiv på skoleinspektøren af i går, skolederen af i dag og hvad der kendetegner skoleledelse. 

Redaktionen afsluttet: 10.08.2021