Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Bevilling

Dialogisk Undervisning skal styrke sammenholdet og læring i klassen

3 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projekt, som skal undervise de kommende lærere i skolerne i at anvende inkluderende dialoger til at styrke en tryg skolekultur og elevernes læring.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 15-11-2023

Lektor Tina Høegh, Institut for Medier, Design og Uddannelsesvidenskab har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske midler til Læring og trivsel i folkeskolen på 3 millioner kroner til projektet ” Inclusive Dialogue – InDi”.

Mange danske børn og unge oplever et stort pres i skolen som er forbundet med karakterer og præstation. Dette pres kan medføre at de unge mister motivationen i skolen, kommer til at lide af skoletræthed og, i yderste konsekvens, fravælger de at tage en ungdomsuddannelse.

En måde at mindske de negative konsekvenser ved en præstationsorienteret skolekultur er aktivt at arbejde for at styrke klassefællesskaberne og elevernes følelse af at høre til. Dialogisk undervisning har potentiale til at styrke sammenholdet i klassen og sikre alle elever en stemme i fællesskabet.

En stemme, der inspirerer til at deltage og tage ansvar for læringen i klassen

Projektet samler undervisere fra alle landets læreruddannelser I fællesskab udarbejder de forskningsdesigns for nye undervisningsforløb, som tilpasses og afprøves af lærerstuderende i deres praktikforløb. De studerende på læreruddannelserne undervises i dialogbaseret læring, så de kan facilitere inkluderende samtaler og skabe muligheder for fælles undersøgelser under deres praktik.

Projektet ledes af lektor Tina Høegh, og læreruddannelserne i Danmark deltager i hele projektudviklingen og forskningsarbejdet under Center for Grundskoleforskning på SDU sammen med deres lokale arbejdsgrupper på hver University College (UC): Michael Peter Jensen og Jimmi Michelsen (UC Lillebælt), Marie Neergaard Hansen (UC Absalon), Eva Dam Christensen og Lene Illum Skov (UC Syd), Henrik Madsen og Line B. S. Jensen (UC Nord), Martin Blok Johansen og Lise Majgaard Mortensen (UC VIA), samt Marie Dahl Rasmussen (UC København). Anni Nielsen fra Filosofi i Skolen v. SDU understøtter projektet.


Mød forskeren

Lektor Tina Høegh er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 15.11.2023