Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Bevilling

Hvordan står det til med elevernes trivsel?

3 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projekt, der sætter elevernes stemmer i centrum, så de definerer, hvordan de trives, og hvad trivsel er.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 15-11-2023

Lektor Eva Lykkegaard, Institut for Medier, Design og Uddannelsesvidenskab har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske midler til Læring og trivsel i folkeskolen på 3 millioner kroner til projektet ” Students’ voices on wellbeing (VoiceWell) - Conceptions, measurements, and interventions”.

Hvordan går det med trivslen blandt eleverne i folkeskolen? Nogle rapporter viser, at der er stigende mistrivsel i folkeskolen, mens den seneste nationale trivselsmåling fra Børne- og Undervisningsministeriet viste, at ca. 87% af eleverne har den højest mulige selvrapporterede trivsel. De forskellige resultater kan skyldes, at trivsel forstås og måles forskelligt i de enkelte undersøgelser.

Elevernes egne oplevelser af trivsel får betydning i projektet

I projektet "VoiceWell" indgår elevernes egne definitioner og oplevelser af trivsel. Formålet er at indsamle mere viden om, hvordan trivsel kan forstås og måles i den danske folkeskole, når også elevernes egne oplevelser og definitioner af trivsel inddrages. Projektet udfordrer og nuancerer de eksisterende målinger og resultater ved at undersøge, hvilke elementer trivsel består af, og hvordan det bedst muligt kan måles.

Elever fra 7-9. klasse på 15 forskellige folkeskoler deltager i projektet. Skolerne er blevet udvalgt, så de varierer mest muligt i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund.

Projektet ledes af lektor Eva Lykkegaard. I projektet deltager også professor Ane Qvortrup samt førende internationale forskere på feltet.


Mød forskeren

Lektor Eva Lykkegaard er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Se mere

Redaktionen afsluttet: 15.11.2023