Skip to main content
DA / EN

Nyheder fra Aqua-NbS

Invitation til National Multi Actor Lab (MAL)

Eliteforskningscenter for Aquatic Nature-based Solutions (Aqua-NbS)

Syddansk Universitet

Aqua-NbS

Akvatiske naturbaserede løsninger (NbS) er metoder baseret på genopretning af økosystemer og/eller i kombination med bløde tekniske indgreb for at tackle klimaforandringer. Akvatisk NbS arbejder med mennesker og natur for at fremme klimatilpasning og afbødning, forbedring af biodiversitet og opbygning af socioøkologisk modstandsdygtighed. På trods af det stigende antal akvatiske NbS er de ofte ukoordinerede og småskala og fokuserer kun på et levested eller en teknisk løsning, hvilket har en begrænset indvirkning på genopretning af økosystemer i stor skala.

I den forbindelse blev eliteforskningscentret for Akvatiske naturbaserede løsninger til klimatilpasning og afbødning af Klimaforandringer (Aqua-NbS) etableret på Syddansk Universitet (SDU) under SDU Climate Cluster.  SDU Climate Cluster er er en missionsdrevet klimaforskningsklynge, der har til opgave at fremme banebrydende klimaforskning på tværs af alle SDU's fakulteter for at udvide udbuddet af økosystemtjenester ved at flytte fra småskala til integrerede og store akvatiske NbS for at opnå forbedret samfundsmæssig og økologisk modstandsdygtighed. Aqua-NbS er også godkendt af generalsekretæren for UNESCOs mellemstatslige oceanografiske kommission (IOC) som en del af FN's årti for havvidenskab for bæredygtig udvikling (Ocean Decade).

Aqua-NbS anvender en tværfaglig tilgang og involverer forskellige forskere fra Institut for Biologi, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, Institut for Økonomi og UNESCOs Chair on Urban Resilience, der spænder over hele land-hav-kontinuummet og inkorporerer forskellige teknologiske, institutionelle og socioøkonomiske indstillinger.

Sidst opdateret: 28.05.2024