Skip to main content
DA / EN

Tilknyttede projekter

  • Gyldensteen Strand – large scale managed realignment of agricultural land – Aage V Jensen Foundation – 2020-2026.  

  • ARCADIA – International research project focusing on nature based solutions and climate adaptation- Horizon Europe- 2024-2028 

 

  • Miljø- og Fødevareministeriet- Forsknings- og udviklingsprojekt vedrørende inddigede kystnære områders potentielle CO2-emissioner og samspillet med N- og P-omsætningen – Miljøstyrelsen 2023-2024  • REWRITE - Rewilding and restoration of intertidal sediments ecosystems for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support”, Horizon RIA, Cluster 5 Climate. 2023-2027


  • ECONUT – Eco designing for the coastal zone nutrients’ circularity - Interreg South Baltic 2023-2026  

Sidst opdateret: 15.04.2024